Polityka Prywatności i ochrony danych osobowych

§1 

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zwana dalej „Polityką” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej seaweed.pl
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Polityka stanowi integralną część regulaminu strony internetowej www.seaweed.pl.

§2 

Administrator danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest Karol Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Majewski Zest Creations NIP:7311954225, REGON: 101380881,  adres wykonywania działalności i adres doręczeń: ul. Julianowska 1 lok 94, 91-473 Łódź, adres poczty elektronicznej [email protected] oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się pod adresem [email protected].

§3

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką,
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wynikających z niej praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń na jej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w zakresie newslettera podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 4. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami. 
 5. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane: 
 1. dostawcom systemów, z którymi współpracuje Administrator danych osobowych,
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji, 
 3. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 
 1. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i realizacji umowy.  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwianie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam, a także personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie internetowej.
 4. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§3.

 Pliki cookies

 1. Strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do strony internetowej za pośrednictwem formularza zamówienia.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Klienci korzystają z naszej strony internetowej aby usprawniać jej funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 
 4. Monitorowania informacji o Klientach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Klienta na stronie internetowej.
 5. Cookies identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści strony internetowej, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 6. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki 
 7. cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Klient wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.